Hoppa över till primär navigering Hoppa över till innehåll Hoppa över till sidfot

Resevillkor

Aurora Borealis Adventures

Boknings och avbokningsregler korta turer upp till en dag

Korta turer upp till en dagstur

De flesta av våra turer kan Ni boka online direkt.
När du bokar betalar du 100% av priset för turen.

Vid avbokning från bokningstillfället fram tills 20 dagar före bokad tur återbetalas 75 % av betalat belopp
Vid avbokning mindre 20 dagar före bokad tur erläggs du att betala 100 % av bokningens totala pris. Alla avbokningar ska göras via email.

Varje enskild deltagare måste teckna sin egen reseförsäkring och avbeställningsskydd

Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19. Du ansvarar själv för att se till att du har en rese-, sjuk- och avbeställningsförsäkring. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.

Snöbrist, extrem vårflod, eldsvåda eller andra omständigheter utanför Aurora Borealis kontroll som inte Aurora Borealis skäligen kunnat förvänta sig när bokningen skedde berättigar Aurora att häva avtalet utan att avge skadestånd i någon form. Inte heller kan Aurora Borealis hållas skyldiga till ev strejker.

Varje enskild deltagare måste respektera regler och säkerhetsrutiner. Om någon deltagare bryter mot de generella reglerna och det händer en olycka har vi rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna. Vi har resegaranti ställd via Visita.

Om vi ser att någon gäst ej kan köra sin släde förbehåller vi oss rätten att sätta gästen i en släde istället, t.ex vid språkförbristning mm. Man måste kunna svenska eller bra engelska för att kunna köra sitt spann för sin och hundarnas säkerhet.

Bokning och avbokningsregler för längre turer och specialturer

Våra ordinarie längre program som 2-3 dagars går att boka online direkt.
Vid avbokning betalas ej bokningsavgiften tillbaka.

Specialturer samt 2-3 dagars

– Vid avbokning från 60 dagar och 31 dagar före ankomst erläggs du att betala 50% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 30 dagar och 15 dagar före ankomst erläggs du att betala 75% av bokningens totala pris.
– Vid avbokning från 14 dagar före ankomst erläggs du/ni att betala 100% av bokningens totala pris.
Om vi måste avboka turen av någon anledning återbetalas hela summan inklusive bokningsavgiften.
Alla avbokningar ska göras via email.

 

Varje enskild deltagare måste teckna sin egen reseförsäkring och avbeställningsskydd

Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19. Du ansvarar själv för att se till att du har en rese-, sjuk- och avbeställningsförsäkring. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.

Snöbrist, extrem vårflod, eldsvåda eller andra omständigheter utanför Aurora Borealis kontroll som inte Aurora Borealis skäligen kunnat förvänta sig när bokningen skedde berättigar Aurora att häva avtalet utan att avge skadestånd i någon form. Inte heller kan Aurora Borealis hållas skyldiga till ev strejker.

Varje enskild deltagare måste respektera regler och säkerhetsrutiner. Om någon deltagare bryter mot de generella reglerna och det händer en olycka har vi rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna. Vi har resegaranti ställd via Visita.

Om vi ser att någon gäst ej kan köra sin släde förbehåller vi oss rätten att sätta gästen i en släde istället, t.ex vid språkförbristning mm. Man måste kunna svenska eller bra engelska för att kunna köra sitt spann för sin och hundarnas säkerhet.